Vikarstilling som Organist/Kirkemusiker: Spil ved tre smukke kirker og led børnekoret

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vikarstilling som Organist/kirkemusiker ved Nr. Vium, Herborg og Troldhede Kirker

Da vores organist går på barsel, søger vi en vikar fra 1-9-2024 til 31-7-2025

 
Organistens opgaver er at
• Varetage musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger samt særlige gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

  • Indgå i gensidig afløsningsordning med organister i områdets kirker under ferie og fridage/friweekender.

 

Stillingen er på 20-25 timer ugentligt, afhængig af om vikaren også ønsker at lede børnekoret i Troldhede.

 Vi tilbyder!!!

 

  • Tre sogne med god kirkegang
  • Gode kolleger med et godt arbejdsmiljø
  • Et godt samarbejde med menighedsrådene

 

  • Nr Vium kirke har et Bruno Christensen orgel med 6 stemmer, 1 manual, pedal.
  • Herborg kirke har et nyt Marcussen & Søn orgel fra 2020 med 16 stemmer og to manualer
  • Troldhede har et Bruno Christensen orgel med 12 stemmer og to manualer.


Vi forventer, at du:
• Har erfaring med orgelspil og gerne med erfaring som organist, samt erfaring med  korarbejde, og at du derudover kan spille på klaver.

 


  • Er kirkelig interesseret og engageret.

  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og med engagement vil indgå i samarbejdet med kolleger, præster og menighedsråd i sognene.

 


Ansættelse sker ved Nr. Vium-Herborg sognes Menighedsråd. Menighedsrådet har en samarbejdsaftale med nabosognenes menighedsråd om en afløsningsordning mellem organisterne. 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson

Ejnar Nygaard Mikkelsen på tlf 20406516 eller formand Johannes Jakobsen

På tlf 40383605


Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Ejnar Nygaard Mikkelsen Tranemosevej 4, 6920 Videbæk eller på mail: 8767fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10 juni 2024
Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Nr. Vium-Herborg Sognes Menighedsråd, Tranebærvej, 6920 Videbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6050282

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet