Nyheder fra Videbæk

12 °
Let regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Videbæk og omegn

Job tilbydes:
Pædagog søges af Bæktoften SFO og Videbæk skole
Uddannet pædagog, 28,5 time i fast stilling søges snarest muligt.Stillingen består dels af timer i SFOén, dels timer i understøttende undervisning i indskoling og en dag ugentligt, hvor man åbner i SFOén.Bæktoften SFO består af 119 børn fra 0.-4. klasse og 6 kolleger i SFOén.Videbæk Skole arbejder ud fra KRAP, en pædagogik med fokus på ressourcer og anerkendelse. Derfor er målet i SFOén at fylde så meget livsglæde på børnenes dag som muligt.Se skolens hjemmeside ”Videbaek-skole.dk” under SFO, hvis du gerne vil vide mere om os.Vi forventer af dig:·         At du har lyst og evne til både at kunne agere i et klasserum og i SFOén.·         At du er faglig dygtig, kan tage selvstændige initiativer og vurderinger, og også indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger, lærere og forældre.·         At du har høj grad af empati, kan se børnenes potentialer og kan tage udgangspunkt i deres perspektiv.·         At du har sans for overblik og for at finde gode løsninger, så du kan være en god guide for børnene.·         At du brænder for at sætte aktiviteter i gang, der bygger op om børnenes glæde, trivsel og læring. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil se SFO og skole, er du velkommen til at kontakte SFO leder Annette Lund Thunbo på 30 61 31 54.Ansøgningsfrist er d. 23.10.22.  Samtaler vil blive afholdt i uge 43. Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside.Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressourceVi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.
Ringkøbing-Skjern Kommune
Indrykket 5. oktober på JobNet
Job tilbydes:
PPR søger logopæder/tale-hørekonsulenter på 37 timer med evt. fagkoordinatorfunktion fra 1. december 2022
Brænder du efter at skabe trivsel og udvikling for børn og unge? Samt bidrage til et tværfagligt samarbejde for at fremme ressourcer og understøtte udvikling hos børn, unge, såvel som de nære voksne? Har du lyst til at være med til at udvikle det tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper og dermed bidrage til en styrkelse af den fælles opgaveløsning? Så er du måske vores nye logopæd/tale-hørekonsulent.Du vil blive en del af en faggruppe på otte tale-hørekonsulenter, som du evt. også vil blive fagkoordinator for. Vi søger to nye medarbejder, hvor den ene af stillingerne evt. er med en fagkoordinatorfunktion, med logopædisk uddannelse, f.eks. diplomuddannelse i logopædi/specialpædagogik, audiologopædisk bachelor eller kandidat, eller tilsvarende kvalifikationer inden for sprog og tale-hørevanskeligheder.Koordinatorfunktionen er timesat til 12 timer ugentligt og du vil i funktionen bl.a. være med til at sikre:-          Afvikling af faggruppemøder - herunder at der laves en dagsorden til møderne.-          Kvaliteten i faggruppens indsats-          Den faglige udvikling i gruppen – herunder sparring på opgaver.-          At det faglige arbejde udføres jævnfør lovgivningen på fagområdet.-          Koordinatorfunktionen er ikke med personaleansvar.Herudover vil der i funktionen ligge følgende:-          Deltagelse i fælles koordinatormøder i PPR med fag- og teamkoordinatorer og PPR-leder.-          Deltage i ansættelsesudvalget, når der skal ansættes en ny medarbejder i faggruppen. Talehørekonsulenterne i PPR er opkvalificering/uddannelse inden for Sprogtrappen og Hanen-certificeret og arbejder med  både at opspore børn under 3 år, der har brug for en ekstra sprogindsats, og understøtte forældres kompetencer til at støtte deres barns sproglige udvikling bedst muligt.I PPR er der ud over logopæder/tale-hørekonsulenter ansat psykologer og pædagogiske konsulenter, som vi har tæt samarbejde med. Som ansat i PPR bliver du en del af et fagligt fællesskab, hvor vi deler viden og erfaring i det daglige, og i diverse mødefora som personale-, distrikts- og faggruppemøder.Medarbejderne i PPR er delt op i tre distrikter og tilknyttet specifikke skoler/institutioner i et geografisk inddelt område. Opgaverne består i rådgivning og vejledning af forældre, dagplejere, pædagoger, lærere, skole- og institutionsledere på såvel private som kommunale tilbud. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år. Herudover betjener nedarbejderne i PPR også kommunens specialcentre og specialskoler.  Det vil være en fordel, hvis du har interesse for det specialiserede område.Om jobbet:-          Du bliver en del af et tværfagligt arbejdsfællesskab i PPR tilknyttet én af vore tre distrikter – Øst, Vest eller Syd.-          Du deltager i virtuel faglig sparing.-          Du deltager i fastlagte tværfaglige sparingsmøder i forskellige enheder bestående af dagtilbud og skole, hvor du i samarbejde med andre faggrupper, med udgangspunkt i miljøet omkring barnet, rådgiver og vejleder forældrene og det professionelle personale.-          Udredning af børn med tale-sprogudfordringer og udformning af handleplan og vejledningDu vil…·         blive en del af en dynamisk organisation med fokus på tidlig indsat og inklusion.·         indgå i det tværfaglige konsultative arbejde sammen med pædagogiske konsulenter, psykologer, ergoterapeuter, sundhedsplejerskere, socialrådgivere, læse- og matematikkonsulenter.·         blive en del af et fagligt miljø præget af en faglig kompetent tilgang med fokus på opgaveudførelsen og med mulighed for gensidig sparring.·         blive en del af en arbejdsplads der vægter professionel dømmekraft, helhedsorientering, sociale færdigheder og medarbejdertrivsel højt.·         indgå i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud i forbindelse med sparring/rådgivning, netværksmøder samt evt. undervisning.Du har…·         logopædisk uddannelse, f.eks. diplomuddannelse i logopædi/specialpædagogik, audiologopædisk bachelor eller kandidat, eller tilsvarende kvalifikationer inden for sprog og tale-hørevanskeligheder·         Interesse for sproglige vanskeligheder der knytter sig til det specialiserede område (kompetenceudvikling kan tilbydes)·         evnen til at formidle konklusioner/vurderinger samt anden fagspecifik viden til såvel børn som forældre og professionelle samarbejdspartnere.·         evnen til at inddrage forældre som en vigtig samarbejdspartner i arbejdet.·         evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og tværfagligt.·         viljen til at arbejde konsultativt og procesorienteret.·         evnen til at udtrykke dig kort, klart og præcist i mundtlige og skriftlige opgaver.·         IT-kompetencer på brugerniveau.Om osVi tilbyder et tværfagligt arbejdsfelt blandt engagerede kollegaer, på en arbejdsplads, hvor et godt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø vægtes højt. Vi arbejder aktivt med at skabe optimale rammer for opgaveløsning i et komplekst arbejdsfelt, der er præget af kontinuerlig udvikling og ændring. Vi tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder og sparring.Organisatorisk er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning forankret i Børn og Familie bestående af Socialrådgivningen, Sundhedsplejen og Familiecenteret og Tandplejen.PPR er fysisk placeret på Servicecentret Videbæk i et aktivitetsbaseret kontorlandskab sammen med Socialrådgivningen, Sundhedsplejen, Sekretariatet og Administrationen i Dagtilbud og Undervisning.Løn og arbejdsvilkår efter gældende overenskomst for PPR.Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Logopæd/tale-hørekonsulent Trine Lysgaard Kiilerich Braüner på 22179037 eller leder af PPR Pernille Funder på 5142 2686 (Indtal gerne besked på telefonsvarer med tlf.nr. og træffetidspunkt).Ansøgning:Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" neden under selve stillingsopslaget. Vedhæft ansøgning, CV og relevante bilag i PDF- eller DOC-format, så ansøgningen er modtaget senest den 20. oktober 2022. Udvælgelse af ansøgere sker den 24. oktober og samtaler forventes afholdt den 27. oktober 2021.   Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside.Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.  Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressourceVi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8cfa6ff3)
PPR
Indrykket 5. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk