Ledig stilling som Psykolog i Udrednings- og Behandlingsteamet i Familierådgivningen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Udrednings- og Behandlingsteamet i Familierådgivningen, Børn og Familie, søger en ny psykolog hurtigst muligt.

Udrednings- og Behandlingsteamet består af i alt fire psykologer, som varetager de psykologiske udrednings- og behandlingsopgaver i Familierådgivningen i Børn og Familie. Teamet er fysisk placeret på Servicecenter Videbæk, med kort transporttid til større byer i Midtjylland.

Familierådgivningen består desuden af socialrådgivere, familieplejekonsulenter samt teamledere og fagkonsulenter og er fysisk placeret i samme hus som bl.a. PPR, Sundhedsplejen og Sekretariatet.

I alt er der knap 50 medarbejdere i Familierådgivningen. Socialrådgiverne har teamledere, mens Udrednings- og Behandlingsteamet samt Familieplejeteamet refererer direkte til lederen af Familierådgivningen. 

Alle opgaver i Udrednings- og Behandlingsteamet er bestilt af socialrådgivere fra Familierådgivningen, og der er således et tæt samarbejde omkring opgaveløsningen, med respekt for hinandens faglighed.

Psykologerne i Udrednings- og Behandlingsteamet varetager følgende opgaver

 • Brede psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn og unge
 • Tilknytnings- og forældrekompetenceundersøgelser, jf. centralt udmeldte retningslinjer
 • Behandlingsforløb af børn og unge samt deres forældre
 • Psykologfaglig sparring til socialrådgivere, familieplejekonsulenter og afdelingens visitationsudvalg

Udrednings- og Behandlingsteamet arbejder med sårbare børn og unge, der for nogens vedkommende kan være anbragt uden for hjemmet, hvorfor der også er samarbejde med forældre, plejeforældre og anbringelsessteder. Teamet har blik for at vurdere borgerens aktuelle ressourcer samt udrede hvilke eventuelle støtte- og behandlingsmæssige behov barnet, den unge, forældre og familien som helhed måtte have, for at sikre den bedst mulige positive udvikling hos barnet. Behandling af voksne retter sig mod at forbedre forældreevnen og her kan temaerne for såvel behandling som udredning omhandle alle former for psykologiske og sociale problemstillinger. 

Vi holder teammøder hver 14. dag med deltagelse af leder, hvor vi sammen fordeler opgaver, drøfter sager og andre aktuelle forhold.

Vi er et lille team, og du har derfor god mulighed for at være med til at præge teamets udvikling. Teamets trivsel og fællesskab er noget, vi vægter meget højt.

Vi tilbyder

 • Et spændende, tværfagligt arbejdsfelt
 • En arbejdsplads med fokus på mulighed for at udføre arbejdet med en høj psykologfaglig kvalitet
 • Gode faglige udviklingsmuligheder med relevant efteruddannelse og supervision
 • Fleksible arbejdsvilkår, f.eks. flextid og selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne
 • Mulighed for hjemmearbejde, når det giver mening ift. opgaveløsningen
 • Mulighed for oplæringsperiode med indføring i de varierende og udfordrende arbejdsopgaver
 • Et tæt arbejdsfællesskab med fagligt dygtige kollegaer, der hjælper hinanden, hvilket bl.a. betyder, at større undersøgelser udarbejdes af to kollegaer i fællesskab
 • Et arbejdsfællesskab med stor åbenhed og tillid til hinanden, og hvor vi har fokus på at spille hinanden gode 
 • Et konstruktivt og ordentligt arbejdsmiljø, hvor der er opmærksomhed på individuel trivsel, men i høj grad også samlet trivsel i teamet og tværfagligt i organisationen.
 • En aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning, som betyder, at vi flytter os rundt imellem hinanden og arbejder i de zoner, der passer til opgaven eller aktiviteten. Hvert team har samtidig sit eget hjemmeområde.
 • Røgfri arbejdstid  

 

Udrednings- og Behandlingsteamet drømmer om en ny kollega, som

 • Er uddannet psykolog, autoriseret og gerne specialist eller på vej dertil
 • Har erfaring med udredninger af børn, unge og voksne, såvel kognitive, personlighedsmæssige som relationelle tests
 • Har erfaring med behandlingsmetoder rettet mod børn, unge og voksne, og gerne erfaring i arbejde med sårbare mennesker
 • Har erfaring med forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser samt interesse for at udarbejde disse
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret samtidig med en konstruktiv deltagelse i teamets interne samarbejde
 • Kan arbejde tværfagligt i komplekse sager med mange aktører samtidig
 • Er en stærk formidler i skrift og tale
 • Er en empatisk, respektfuld og tryghedsskabende person, også når dit budskab kan skabe bekymring hos borgeren
 • Har en høj faglighed og ordentlighed i forhold til opgaveløsningen
 • Er åben over for andres perspektiver og er i stand til at være i møder med et potentielt højt konfliktniveau
 • Vil være medskaber af et godt, forpligtende arbejdsfællesskab med plads til forskellighed, begejstring og humor

Børneattest og straffeattest indhentes ved indstilling til ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om en fast stilling på min. 32 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. september 2024.

Ansøgningsfristen er søndag den 7. juli 2024.

Tirsdag den 9. juli udvælger ansættelsesudvalget kandidater til samtale, og indkaldelse sker herefter via e-mail eller telefon.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 12. juli på Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk.

Yderligere oplysninger om denne spændende stilling fås ved henvendelse til 

Leder af Familierådgivningen Lise Friis, tlf. 21996796

Psykolog Grete Jørgensen, tlf. 21340736

Psykolog Kamilla Aas Madsen, tlf. 20854136


Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" nederst på siden. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.

 

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (32-32 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6068609

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet