Graver til Troldhede Kirke med spændende ansvarsområder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

32-37 timer/ugentligt inkl. kirketjener-funktion
Da vores afholdte medarbejder går på pension, søger vi pr. 1/8-24 hans afløser.
Troldhede Kirke er en ny-renoveret og ombygget landsbykirke med egen kirkegård. Troldhede er et selvstændigt sogn med eget menighedsråd, men indgår i pastorat med
Nr. Vium og Herborg Kirker, med hvem der er fælles medarbejdermøder og kollegafællesskab ca. 1 gang månedligt.
Troldhede er et aktivt sogn med engagerede medarbejdere og frivillige, der ønsker at lave forskellige kirkelige aktiviteter udover søndagsgudstjenesterne.

Vi ønsker en graver, der kan og vil varetage følgende:
▪ Tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet på kirkegården, samt renholdelse og tilsyn af 
   kirke, kapel og graverbygning i Troldhede
▪ Være daglig arbejdsleder for gravermedhjælper(e) på kirkegården
▪ Klargøring og kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
▪ Administration, herunder indkøb, tidsregistrering, protokolføring og udskrivning af
  årsregninger m.m.
▪ Kontakt og positiv dialog med kirkegårdens brugere og besøgende, anvisning af
  gravsteder og indgåelse af pasningsaftaler
▪ Samarbejde med øvrige medarbejdere i pastoratet
▪ Indgå i - og bidrage med viden og ideer til- udviklingen af Troldhede kirkegård i
  samarbejde med menighedsrådet.

Vi forventer at du har:
▪ Interesse og viden/erfaring fra det grønne område, herunder pasning og indkøb af
  egnede planter. Erfaring med kirkegårdsdrift og gravdækning er et plus
▪ Gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø, både fysisk
  og psykisk
▪ Kørekort B
▪ Teknisk forståelse eller lyst til at lære om opsætning og betjening af itudstyr, højttalere
  m.m. der benyttes ved afholdelse af gudstjenester
▪ Økonomisk forståelse og kan overholde et budget

Vi kan tilbyde: 
▪ Et godt, positivt og humørfyldt samarbejdsmiljø, byggende på gensidig tillid og
  anerkendelse mellem medarbejdere og menighedsråd
▪ Relevante kurser og uddannelse 
▪ 1 måneds overlap med nuværende graver 
▪ Velholdte bygninger og moderne it-udstyr i kirken
▪ Samarbejdsaftale om begrænset afløsning ved ferie og sygdom indenfor pastoratet
▪ Indplacering i løngruppe 1 – (uden krav om gartnerisk uddannelse)
+ rådighedstillæg (udgør årligt 24.193 i nutidskroner v. fuldtid)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens 
ansættelsesbrøk. Aftalen om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og FAKK. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere er 
gennemført eller gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgning og CV + evt. bilag sendes til menighedsrådet på:
9124fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 17.06.2024.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og 
Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for 
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået 
mellem Forbundet Af Kirke- og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for 
gravere (FAKK) Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Ønsker du mere information eller har du spørgsmål til stillingen er du velkommen
til at kontakte:
Menighedsrådsformand Kathrine Stampe: tlf. 20 66 29 02 - eller
Nuværende graver Flemming Najbjerg: tlf. 23 11 96 94

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

TROLDHEDE KIRKE, Kirkegade, 6920 Videbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065900

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet