Faste og tilkaldevikarer til Afdeling 2 på Center Bakkehuset søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi ønsker os vikarer, der er:

 • Er studerende og gerne indenfor pædagogik, ergoterapi, sygepleje eller social- og sundhed
 • Omsorgsfulde overfor borgere og kollegaer
 • Omstillingsparate i en kompleks hverdag, fordi vi arbejder med mange behov
 • Trives i arbejdet med faglig og personlig udvikling
 • Kan se glæder ved relations arbejde og de små fremskridt
 • Gerne har erfaring med målgruppen og interesse indenfor sanseintegration og reagerende adfærd
 • Kan/ vil arbejde med udgangspunkt i KRAP
 • Kan understøtte de pædagogiske indsatser omkring den enkelte borger
 • Kan arbejde hver 2. eller hver 3. weekend
 • Har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation

Afdeling 2 består af to fysiske afdelinger, som med tiden samles til én. I afdeling 2 er der ca. 20 faste medarbejdere, som samarbejder tværfagligt i små teams omkring borgerne. 

Som vikar, vil du blive onboarded og deltage i relevante kurser.

Så er du klar på at blive en del af et stærkt weekendhold og understøtte det pædagogiske arbejde i hverdage, weekender og ferier?

Borgerne på Afd. 2 er voksne med udviklingshandicaps og forskellige grader af autismespektrum forstyrrelser. Der bor flere borgere med reagerende adfærd, epilepsi og sanseforstyrrelser. 

Vi møder borgerne med en kompenserende og særlig tilrettelagt tilgang, som tilgodeser individuelle behov og måde at sanse, forstå og begå sig i verdenen på. De fleste har behov for massiv støtte i alle dagens gøremål, herunder personlig pleje og medicin. Vores faglige metoder tager udgangspunkt i relations orienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse sammen med struktur, faglig systematik og genkendelighed er
bærende elementer. Dagligdagen tilrettelægges individuelt og med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring. Ud over KRAP, arbejder vi desuden med Sensory profiles, Tegn til Tale, Taktil tegnsprog, pejlemærker/ indretning, nænsomt nødværge, PECS-piktogrammer.

Vores primære opgave er: 

 • At understøtte de bedst mulige udviklings-, lærings- og livsbetingelser
 • At fastsætte mål og delmål for den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats
 • At støtte borgeren i samspillet med omgivelserne
 • At hjælpe og støtte borgeren i de daglige funktioner
 • At sikre, at borgerne har et godt liv med selv- og medbestemmelse, ønsker og drømme

Vi glæder os til at møde dig og arbejde sammen med dig!

Ansøgningsfristen er onsdag den 29. november 2023. Der vil blive afholdt løbende ansættelsessamtaler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder for afdeling 2: Hanne Slet på telefonnummer 21748315

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Arbejdstiderne fordeler sig på dag og aften samt hver 2. eller hver 3. weekend året rundt

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" herunder. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF- eller DOC-format.


Center Bakkehuset er Ringkøbing - Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med udtalt udviklingshæmning oftest med følgehandicap som epilepsi, spasticitet, autisme, kommunikationsvanskeligheder m.m.
På Center Bakkehuset er der plads til 39 borgere. Vi er ca. 120 engagerede
medarbejdere, hovedsageligt pædagoger, men også andre faggrupper. Vi vægter at
arbejde tværfagligt med respekt for forskellige faglige baggrunde. Vi er en værdibaseret og lærende organisation, som anser medarbejderne for vores væsentligste ressource.


Links:

Se RKSK’s film for Handicap og Psykiatri område:
https://www.skyfish.com/sh/13c00f3e8a787214216027231dee79b3f8f2a44e/3e4d0556/2005652/52972051

Vores hjemmeside: https://handicapogpsykiatri.rksk.dk/bakkehuset


Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=c8877b3f)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringkøbing-Skjern Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune - Center Bakkehuset, Ternevej, 6920 Videbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5939836

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet